Guds rike är nära!

Jag predikade idag i Kristinakyrkan i Lindesberg, en av de församlingar som ansvarar för secondhandbutiken tillsammans med Erikshjälpen. Det är en sån nåd att få dela tankar på det här sättet och jag är så tacksam över dessa människor i Lindesberg som med sina liv och kroppar arbetar för att göra Guds rike större här på jorden!

Jag brukar inte dela utkasten från de gånger jag predikat men tyckte att det kunde vara roligt att få dela med mig av det till fler. Det blir en ganska lång text så läs om du orkar :)!

Att sitta i fängelse och det trotsiga hoppet vi är kallade att ha
Mark 1:14-16 ” När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.””

De första kristna hade en ganska tuff situation som de levde i, precis som en del kristna har även idag i en del länder. De blev fängslade, hånade, förföljda och hotade till livet för den tro de bar på. Här i Sverige hotas vi inte av fängelse eller knappt till livet för vår tro. Många gånger verkar det inte som om vår tro provocerar någon särskilt mycket alls. Och det kan i sig vara ett problem. Men jag tror att ett fängelse kan se ut på olika sätt. Och inte alltför sällan kan vi vara fast i dem utan att vi ens känner till dem. En av världens största och mest inspirerande ledare gick ur tiden häromdagen. Nelson Mandela lär ha sagt, att om han inte lämnade allt hat och bitterhet bakom sig när han blev fri från fängelset skulle han fortsätta att sitta i det. Det farligaste fängelset är det vi kan bära inom oss. Det som vägrar låta oss leva, tänka och älska så som Gud har tänkt. Det är svårt att förstå vad annat som kunde ha inspirerat Mandela till den gärning han gjorde, än att det var Jesu kärlek. Hur han kunde resa sig bort från all bitterhet och hat som han med rätta efter 27 års fångenskap kan ha känt. Men han såg den större bilden och hans liv fick bli till livsavgörande inspiration för ett helt land och dess utveckling. Många menar att han räddade Sydafrika från ett blodigt inbördeskrig.
I brevet till hebreerna blir församlingen uppmanad att hålla ut, och stå fasta. Vid motgångar frestas vi människor att hamna i modlöshet och tappa hoppet. Men som kristen är vi uppmanade att stå fasta med ett trotsigt hopp därför att vi vet att räddningen snart kommer. Vi har löftet om att Gud är med oss och ger oss det vi behöver för varje dag. Därför kan vi stå ut även i prövningar därför att vi vet att det kommer en befrielse. Så här står det:
Heb 10:32-39 ”Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.”

Trons liv kan liknas vid ett lopp, Paulus skriver i 1 kor 9:24 ” Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.” Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, läste vi i heb. Och i gal 5 ser vi att en av Andens frukter är tålamod, uthållighet och tålamod har liknande betydelse. Tålamod är att se till den större bilden, att se längre än till den kortsiktiga tillfredställelsen ett beslut eller en känsla kan ge. Uthållighet och tålamod är något vi får lära oss, det kommer inte med modersmjölken. Vi behöver aktivt välja att se till den större bilden, resa oss ur våra egna omständigheter för att se hur vårat liv kan göra skillnad i den större bilden.
Att vara kristen går inte ihop med att vara kompis med Jante. Att vara kristen och tro att Gud har räddat just mig och att Han vill använda mig till att utbreda Hans rike här på jorden. Det är att tro att man är något. Han kallar oss att vara landningsbanor för Hans rike. Våra liv gör därför skillnad.

Den här hösten har jag fått erfara hur min kropp blivit till mitt fängelse. En skada i mitt knä har ändrat om i nästan alla mina planer för den här hösten. Och den kommer påverka resten av mitt liv. En sådan enkel sak som att gå och handla blev till ett stort projekt under den värsta tiden efter olyckan. Vardagen blev monotom i min väntan på en lösning och i det frestades jag att längta efter en annan tid då jag kunde springa fritt och ledigt på gröna ängar. Det är väl ingen enorm dagdröm men min största utmaning denna höst har varit att hålla mig ifrån drömmarna om det där som ligger långt där framme och leva i nuet.

Bli det du ber, om hur vi kan bli svaret på våra böner

Och här tror jag vi ofta hamnar, i vardagens bortförklaringar och omständigheter som hindrar oss från att tänka möjligheternas tankar. Bönen frestas att bli sättet vi ska kämpa och arbeta fram en förändring på. Oftast en förändring utanför oss själva. Gud varför gör du inget? Ser du inte hur de hungrar? Hör du inte barnens rop på räddning? Ser du inte hur jag kämpar och är förtvivlad?

I skolan får vi lära oss om teodicéproblemet; om Gud är god och allsmäktig varför gör han ingenting åt all ondska i världen? Och svaret brukar lyda att det handlar om att människan fått en fri vilja och att världen är i djävulens grepp. Gud erbjuder människan räddning från denna världens ondska. Men det behöver inte betyda att vi kommer vara befriade ifrån att drabbas av sjukdom och ondska. Men vi har blivit erbjudna ett hopp som tar oss bortom de hinder vi kan möta i livet. Vi uppmanas att vila i Guds löften, och lita på att Gud ger oss svar på våra böner. Men svaren kanske inte alltid ser ut som vi förväntar. Ibland tror jag vi är så låste vid hur vi tänker att Gud ska svara att vi inte ser det Gud redan gör.

Häromåret läste jag en bok med titeln ”Bli det du ber” där skrev författarna bland annat detta citat: ”Bön handlar inte så mycket om att övertyga Gud om vad vi vill att Gud ska göra som det handlar om att övertyga oss själva att göra vad Gud vill att vi ska göra.” Shane Claiborne och Jonathan Wilsom-hartgrove ”bli det du ber”.

När vi utstår prövningar är Gud nära och Han erbjuder oss sin tröst. Och vår utmaning blir att fortsätta trotsigt hoppas på Honom. I dagens gammaltestamentliga läsning får vi läsa om vad Gud har gjort för oss. I den här texten får vi inte bara se Guds stora frälsningsplan för mänskligheten. Vi lär oss också om hur Guds löften fungerar. Han sände sin enda son, född i ett stall av en jungfru, ridande in på en åsna till att bli den här världens och alla andra världars Herre. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. Om Gud varit trofast i detta löfte, skulle Han inte också vara det i de löften Han gett till oss? Kan det vara så att vi har en bild av vad det är Gud ska göra som hindrar oss från att se det Han redan gör?
Jer 33:14-16 ” Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet. ”
Under advent brukar jag ofta tänka på hur förvånade människorna måste ha blivit när deras frälsare, den person de väntat och hoppats så mycket på, kom in genom stadens portar ridande på en åsna. De stod där längs vägen och förväntade sig nog se en praktfull man rida in på en ståtlig häst åtminstone. Istället såg de denna man rida in på ett åsneföl. Det kanske inte är så konstigt att samma folk som stod och hälsade honom med palmblad några dagar senare ropar ”korsfäst honom”. De måste ha varit hemskt besvikna på den här frälsaren som skulle rädda dem. De förväntade sig en annan typ av räddning, en som skulle rädda dem från deras lidande i nuet. In red en frälsare som skulle rädda hela mänskligheten, inte från vardagens slit och kamp utan för något mycket mer värdefullt. Det eviga livet.
Vi uppmanas att vara uthålliga och ha tålamod. Att ha tålamod handlar om att välja att se den större bilden. Kan du se den i ditt liv? Kan du se den i Kristinakyrkan eller i Lindesberg?
Jesus erbjuder oss en räddning från det mörker vi lever i idag. Kanske har du bett under fler år för en särskild sak och undrar varför Gud inte gör något. Kanske har du fastat och vakat för att Gud skulle sända ett bönesvar. Då vill jag säga till dig. Håll ut, räddningen är nära!

Det kan också vara så att det finns någon här som bett och bett och hoppats på en lösning och är så fast vid hur den lösningen ska se ut att du inte ser det Gud redan gör?! Till dig vill jag påminna om frälsaren som red in på en åsna helt utanför alla förväntningar på den Kung som skulle rädda folket. Guds svar kan ibland se ut på ett sätt som vi inte tror eller förväntar oss. Därför behöver vi också be Gud om hjälp att förstå de bönesvar Han ger oss.
Jag tror också att jag idag har en utmaning till oss alla, om att bli det vi ber om. I boken ”bli det du ber” ställer en av författarna frågan ”Varför gör du inget, Gud?” och Gud svarar: ”Jag har ju gjort dig!”.
Om vi är landningsbanor för Guds rike på jorden så ger det oss möjligheten att tro att vi med våra liv kan vara med och förändra världen.

Guds rike är nära, Guds rike bor i oss
På gamla testamentets tid behövde Guds folk ett tempel för Gud att uppenbara sig i. Idag är vi dessa tempel där Gud uppenbarar sig på jorden. Överallt där vi befinner oss är Gud med. Det finns inte någon plats där Gud inte kan följa med. Det finns inte någon handling där Gud inte är närvarande. Vi är Hans kött och blod här på jorden, och våra handlingar räknas. Ditt liv är platsen där Guds kärlek får bli synlig för dem som är runt dig. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet!
När vi möter motiga tider får vi påminna oss själva och varandra om Guds löften till oss. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Trotsigt får vi fortsätta hoppas att Gud har en utväg, att Han vill vår befrielse och vårt helande. Trotsigt får vi fortsätta tro att vi kan vara med och förändra världen. Att vi kan bli svaret på våra böner.

Herren är nära, Han bor i oss, Han verkar genom oss och Han ska komma åter i härlighet. Jag vill avsluta den här predikan med att läsa ur ps 85:9-14. Låt dessa ord få bli näring till ditt trotsiga hopp, låt dem tala till mörkret att ljuset har vunnit och låt det få leda till frihet från våra fängelsehålor.
Ps 85:9-14 ” Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.”
Amen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s